Single Blog

Karen B.

Jeg er meget godt fornøyd med MBSR-kurset i regi av Frauke Weber. Det var et godt sammensatt program av fysiske øvelser for tilstedeværelse, meditasjon, fokus på pusten, samt refleksjoner og samtaler i gruppen. Frauke ledet oss gjennom hver kursøkt på en mild, trygg og åpen måte, og hadde også mange interessante spørsmål som kunne tydeliggjøre våre erfaringer og gi nye erkjennelser. Hennes bakgrunn som lege, gjør at hun kunne belyse problemstillinger med vitenskapelige fakta og forskningsresultater, noe som jeg synes var interessant.

Comments (0)

Post a Comment

Frauke Weber © 2019, website by Marius Duboule