Single Blog

Cecilie Sigvartesen

Frauke er en meget god lytter, kommer med betraktninger på våre uttalelser men sjelden konkrete råd. Hvilke igjen fører til at man finner en god løsning /vurdering på egenhånd. Mindfulness kommer ikke av seg selv… ingen andre kan heller tvinge det på deg… dette må vi legge inn i livene våre som å pusse tenner hver morgen! Her har Frauke lært meg mye etter hvert som vi har blitt bedre kjent.

Comments (0)

Post a Comment

Frauke Weber © 2019, website by Marius Duboule