mindfulness

“Mindfulness is a way of befriending ourselves and our experience.”

.                                                                                               Jon Kabat-Zinn

 

Mindfulness blir oversett på norsk til oppmerksomt nærvær eller oppmerksomt tilstedeværelse. Denne oversettelsen peker på at den bevisste og vennlige oppmerksomheten vi retter mot det vi opplever i øyeblikket, omfatter ikke bare sinnet men alle våre sanser. Ved å være `mindful´ velger vi å være åpen til det som skjer i kropp og sinn med alle våre sanser.

Dette forutsetter en bestemt og vennlig oppmerksomhet på alt som oppstår i kropp og sinn, om vi liker det, om det kjennes neutralt eller om vi ikke liker det. Hvis det er et spesielt fint øyeblikket,  så tar vi det velvitende inn. Hvis øyeblikket ikke har noe spesielt ved seg så vet vi også det. Og hvis det er et ubehagelig øyeblikk, så er jeg klar over nettopp det. Ikke fordi vi skal like det likevel,  men fordi øyeblikket er der og vi opplever det slik.

Det er faktisk radikalt å være vennlig oppmerksom på det som skjer i oss og rundt oss, uten å bedømme Da blir vi kjennt med oss selv, våre tanker, følelser og reaskjonsmønster, akkurat slik vi er. Dette er en forutsettning til å kunne utvikle oss og forandre ingrodde reaksjonsmønster. Vennlig aksept og forståelse for oss selv, slik vi er, er første skritt til forandring.

» Mindfulness is a radical act of love», sier Jon Kabat-Zinn.  Ja, det er radikalt å se og lytte til oss selv – og til andre – slik vi er, med vennlig aksept, uten å måtte vurdere eller bedømme. Dette er et radikalt uttrykk for kjærlighet. Og en forutsettning til å kunne utvikle oss, forandre ingrodde reaskjonsmønster og bli mer slik vi ønsker å være.

Mindfulness means Heartfulness.

Forståelse og medfølelse, både med seg selv og med andre, er essensielt for å kunne møte livet fullt og helt slik det er. Det er uunngåelig at det vil oppstå noe som er vanskelig å akseptere mens vi er bevisst oppmerksom på det som forgår i kropp og sinn.
Forståelse og vennlighet mot oss selv gir oss trygghet til å godta oss selv slik vi er og motivasjon til å utvikle oss i den retning vi ønsker. Vi må ikke lenger være redd for vår egen – og andres – vurdering og kritikk. Indre trygghet er et solid utgangspunkt til vekst og utvikling.

Hvordan smaker sjokolade?

Det å spør noen om å definere mindfulness, er nesten som å spør `Hvordan smaker sjokolade? ´ eller `Hvordan lyder musikken du hører på?´. For å virkelig kunne forstå hva mindfulness er må vi gjør våre egne erfaringer. Vi må kjenne selv, med kropp å sinn, hvordan det er å være bevisst og vennlig oppmerksom på det vi opplever, i dette øyeblikket.

Å være mindful betyr alltid å være mindful av / vennlig oppmerksom noe. For eksempel våre skritt mens vi går, eller pusten. Vi puster hele tiden men det er sjelden vi legger bevisst merke til at vi puster.
Hvis du vil, kjenn på dine pustebevegelser, akkurat nå. Kjenn på innpust – og utpust. Innpust og utpust. …
Dette er å være mindful  – av innpust og utpust.