Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR)

8-ukers intensivkurs i mindfulness-trening og meditasjon
En individuell og praktisk tilnærming til stressreduksjon

Vi alle opplever stress i hverdagen og mange ønsker å kunne takle hverdagens store og små utfordringer på en direkte og effektiv måte. 8-ukers kurs i Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR) er et intensivt opplæringsprogram som oppmuntre deltakerne å ta i bruk sine egne indre ressurser og naturlige evne i å ta vare på seg selv. Ved å styrke disse indre ressurser vil du møte livets utfordringer med en større indre balanse og frihet og opplever mindre stress. Over 30år med publisert forskning viser at metodene virker og flertallet av folk som fullfører kurset har lært å integrere disse metodene de lærte under MBSR-kurset i hverdagen og mange rapporterer:

 • – Varig nedgang i fysiske og psykiske symptomer
 • – En økt evne til å slappe av
 • – Reduksjon i smerte nivåer og en forbedret evne til å takle kronisk smerte
 • – Økt energi og entusiasme for livet
 • – Bedre selvtillit
 • – Evnen til å håndtere både kort og langvarige stressende situasjoner mer effektivt

Bli bedre kjent med deg selv

Sannsynligvis har du opplevd øyeblikk av manglende nærvær til det du gjør eller opplever i livet dit. Øyeblikk hvor du ikke var klar over hva du gjorde, men gikk på ”autopilot” og gjorde alt i ren rutine uten å legge en tanke eller observasjon til situasjonen. En slik mangel av oppmerksomt nærvær kan føre til en følelse av å miste kontakten med seg selv, følelsen av å miste kontroll over livet sitt og ha det vanskelig å finne livsgleden.

Mindfulness eller oppmerksomt nærvær, som det oversettes på norsk, kan beskrives som en læringsprosess i å kunne forholde seg direkte til det som skjer i livet og i å utvikle en hensiktsmessig respons fremfor å gå på ”autopilot”. Å øve seg i oppmerksomt nærvær er en bevisstgjørings prosess hvor du lære å ta kontroll og ansvar for livet dit og gjør noe ingen andre kan gjøre for deg –  å arbeide bevisst og systematisk med din egen stress, dine smerter, din sykdom og hverdagens krav og utfordringer.

Gjennom økt bevissthet oppretter du indre balanse

For å kunne gjenopprette en balansert følelse av helse og velvære i seg selv, kreves det å opprette en økt bevissthet om alle aspekter av seg selv som inkluderer kropp og sinn, hjerte og sjel. Mindfulness-Basert Stressreduksjon er utviklet til å oppdage og styrke denne indre evnen til å være våken til det som skjer i deg og livet dit. Slik at du kan tar bevisste valg fremfor å reagere i etablerte reaksjonsmønster.

Oppmerksomt nærvær er ikke noe vi må lære oss opp til eller ”få” utenfra. Denne evne har vil alle inn i oss. MBSR kurset skaper en ramme og et støttende miljø for å styrke og lære mer om denne evne til å være bevisst tilstede i ditt liv.

Hvem har nytte av MBSR?

Folk deltar av så forskjellige grunn som …

 • – Stress – jobb, familie eller andre grunn
 • – Stress-relaterte sykdommer som hodepine, mage-tarm symptomer , høyt blodtrykk, …
 • – Kronisk smerte og sykdom
 • – Angst og panikk
 • – Nedstemthet, depressjon
 • – Søvnforstyrrelser
 • – Utbrenthet, ME /CFS
 • – Prevensjon av sykdom

Mange melder seg på selv om de føler seg fysisk frisk, men føler at  tempoet i livet er «ute av kontroll» eller «noe føles ikke helt rett.»

Kursets innhold

Kurset består av ukentlige møter over 8 uker, én heldagssamling og et oppfølgingsmøte etter 3 måneder.

Innholdet av kursdagene:

 • – Ledet instruksjon i mindfulness-meditasjon
 • – Enkle yoga øvelser og avspenningsøvelser
 • – Gruppe dialog og refleksjon rundt ulike tema med hensikt til å styrke oppmerksomt tilstedeværelse i hverdagen
 • – Individuelt tilpasset undervisning og veiledning
 • – Daglige egen-øvelser hjemme av ca. 30 minuter
 • – Oppfølging etter kurset med avsluttende fellesmøte etter 3 måneder.
 • – Lydopptak og kurs manual

Bakgrunn

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) ble utviklet av Dr. Jon Kabat-Zinn ved Massachusets Medical School i USA ( Center for Mindfulness, Healthcare and Society ) for å støtte kronisk syke pasienter i en utfordrende hverdag. Kurset har oppnådd veldig gode resultater siden oppstart i 1979 og blir i dag brukt verden over i mange ulike settinger, men med et felles mål om å redusere stress og øke oppmerksomhet, konsentrasjon og livskvalitet. Over 30 år med publisert forskning viser at metodene virker og flertallet av folk som fullfører kurset har lært å integrere disse metodene de lærte under MBSR-kurset i livet sitt. 

Vil du vit mer om historien til MBSR ( Mindfulness Basert Stressredukjoen) klikk her