Frauke Weber

Photo on 28-07-15 at 22.16 #2Jeg underviser oppmerksomt nærvær (mindfulness) og oppmerksom selv-medfølelse (mindful self-compassion). Målet mitt er å veilede den enkelte til å utvikle og ta i bruk egne resurser for å håndtere hverdagens aktuelle problemstillinger og utfordringer på en god og konstruktiv måte. Jeg lytter, jeg gir konkrete råd og prøver å oppmuntre til nye synsvinkler og nye løsninger. Jeg er opptatt av å støtte den enkelte til å finne fram til eget svar.

Hvordan gjør jeg det? Jeg bruker min mer enn 10 års personlige erfaring som utøver og elev i mindfulness meditasjon og  ekspertisen min som lærer i mindfulness trening og meditasjon. Samtidig har jeg god nytte av interessen min for vitenskap og forskning som jeg  har fra utdanningen og praksisen min som lege.  Jeg er også mor, livs-partner, venn, datter og søster. Alt dette tar jeg med meg for å få kontakt med den enkelte, for å se hvor det sitter fast og veilede personen til å gå neste skritt i livet.

Den offisielle versjonen

Frauke Weber er utdannet lege fra Universitet i Freiburg i.Brg./Tyskland.
Assistentlege ved St Olavs Hospital i Trondheim fra 1997 – 2000.
TIlleggsutdannelse som homeopat siden 2007 fra Academy of Homeopathic Medicine i Brisbane, Australia.
Instruktørkurs i mindfulness trening fra `Scandinavian Center of Awareness´ , Prof. Dr. Andries J. Kroese, i 2010.
Godkjennt MBSR lærer fra Center for Mindfulness, Health Care and Society´(CfM), University of Massachussets Medical School / USA siden 2015.
Videreutdanning i `Mindful Self-Compassion´ med Dr. Christopher Germer via Arbor Seminar/Freiburg Brg. i 2013.
Praksis som allmennlege og instruktør i mindfulness-trening/MBSR ved Balderklinikken i Oslo fra 2009 til sommeren 2011.

Frauke Weber tilbyr mindfulness kurs i Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR), fordypningskurs i mindfulness og individuell undervisning  i mindfulness siden 2011.