Frauke Weber

Photo on 28-07-15 at 22.16 #2Jeg underviser oppmerksomt nærvær (mindfulness) som livstil. Målet mitt er å veilede den enkelte til å utvikle og ta i bruk egne resurser for å håndtere hverdagens aktuelle problemstillinger og utfordringer på en god og konstruktiv måte. Jeg lytter, jeg konkrete råd hvis nyttig og prøver å oppmuntre til nye synsvinkler og nye løsninger. Jeg er opptatt av å støtte den enkelte til å finne fram til eget svar for livets utfordringer.

Hvordan gjør jeg det? Jeg bruker min personlige erfaring som utøver og elev i mindfulness meditasjon sammen med ekspertisen som utdannet  lærer i mindfulness trening. Samtidig har jeg god nytte av min interessen for vitenskap og forskning som jeg  har fra utdanningen og praksis som lege.  Jeg er også mor, livs-partner, venn, datter og søster. Alt dette tar jeg med meg for å få kontakt med den enkelte, for å se hvor det sitter fast og kan veilede til å gå neste skritt i livet.

Den offisielle versjonen

Frauke Weber er utdannet lege fra Universitet i Freiburg i.Brg./Tyskland.

Assistentlege, Barneavdeling, ved St Olavs Hospital i Trondheim fra 1997 – 2000.

TIlleggsutdannelse i homeopati siden 2007 fra Academy of Homeopathic Medicine i Brisbane, Australia.

Instruktørkurs i mindfulness trening fra `Scandinavian Center of Awareness´ , Prof. Dr. Andries J. Kroese, i 2010.

Godkjennt MBSR lærer fra Center for Mindfulness, Health Care and Society´(CfM), University of Massachussets Medical School / USA siden 2015. MBSR Teacher Certification i 2019.

Videreutdanning i `Mindful Self-Compassion´ med Dr. Christopher Germer via Arbor Seminar/Freiburg Brg. i 2013.

Praksis som allmennlege og instruktør i mindfulness-trening/MBSR ved Balderklinikken i Oslo fra 2009 til sommeren 2011.

Frauke Weber tilbyr mindfulness kurs i Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR), fordypningskurs i mindfulness og individuell undervisning  i mindfulness siden 2011.