Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR)

Nytt kurs til høsten 2019

Stress er noe vi alle kjenner til. Hverdagens store og små utfordringer kan virke overveldende på oss og vi begynner å slite både fysisk og/eller psykisk. MBSR er et forskningsbasert kursprogram som lærer deg enkelt og praktisk hvordan mindfulness hjelper til å håndtere hverdagens utfordringer på en god og konstruktktiv måte.

.