Mindfulness Basert Stressreduksjon (MBSR)

Nytt kurs starter 9. okober på NaKuHel senteret i Asker

Stress er noe vi alle kjenner til. Hverdagens store og små utfordringer kan virke overveldende på oss og vi begynner å slite både fysisk og/eller psykisk. MBSR er et veletablert treningsprogram som lærer deg praktisk og enkelt hvordan mindfulness kan hjelper deg til å håndtere dine indiviuelle utfordringer på en god og konstruktiv måte.

.                                                                                                                                                Mer info her

Mindfulness